Izdaja

Davčna morala in davčne utaje

Založba Zveze RFR je v sklopu srebrne zbirke izdala knjigo z naslovom Davčna morala in davčne utaje. Avtorji (dr. Stanko Čokelc, prof. dr. Majda Kokotec Novak in mag. Brigita Franc) strokovno in podrobno obravnavajo področje davčnih utaj z razvojnega, raziskovalnega in praktičnega vidika. V ospredju je vsebina, ki temelji na preučevanju tuje in domače strokovne literature, in se neposredno navezuje na izsledke raziskave o davčni morali in davčni miselnosti v Sloveniji v letu 2013 ter na nekatere sodne prakse o davčnih utajah v Sloveniji do leta 2014.

Avtorji v sedmih poglavjih zajamejo zgodovino obdavčevanja, finančno psihologijo s poudarkom na davčni miselnosti in davčni morali, davčne utaje, metode davčnih utaj, metode cenitve davčnih osnov, davčno amnestijo in preučitev agresivnega davčnega načrtovanja.

 

Ljubljana, marec 2016

Zbirka Srebrna knjiga 20

364 strani

 

Cena: 65,00 EUR brez DDV (68,25 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

NAROČI IZDAJO