Izdaja

Pravilnik o računovodstvu za javni sektor z dodanimi pojasnili Zveze RFR

Pravilnik temelji na vseh predpisih, ki veljajo za javni sektor, ter na SRS in PSR, ki so bili posodobljeni v letu 2016. Pravilnik je obogaten s pojasnili Zveze RFR pri posameznih členih in tudi z napotki, kako ravnati v praksi.

Pravilnik celovito obravnava vsa pomembna področja, ki naj bi bila z njim urejena. Poleg skupnih splošnih vsebin, ki jih opredeljuje tak pravilnik, v njem najdete tudi posebnosti, ki se nanašajo na določene in druge uporabnike zaradi različnih načel vodenja računovodskih evidenc, na velikost uporabnika, njegov položaj v strukturi javnega sektorja, dejavnosti področja delovanja in druge specifičnosti, ki imajo vpliv na računovodenje.

 

Pravilnik o računovodstvu za javni sektor je pripomoček za določene in druge uporabnike Enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri določenih uporabnikih so to javni zavodi, javne agencije, različne zbornice. Pri drugih uporabnikih pa državni organi in organizacije, občine, ZZZS in ZPIZ.

 

Pravilnik obsega 49 strani in je na voljo v elektronski obliki. Plačnik pravilnik v Wordu prejme po elektronski pošti.

 

 

Cena: 35,00 EUR brez DDV (36,75 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO