Izdaja

Komplet vodil SRS 2016

Novi računovodski standardi prinašajo nekatere novosti, ki bodo spremenile vsakdanjo prakso računovodenja v Sloveniji. Zveza RFR je zato pripravila referenčen komplet vodil, ki pokriva vse vidike uporabe SRS 2016 v praksi.

 

Komplet vodil za uporabo SRS 2016 v praksi obsega tri samostojne enote, ki tradicijo izdaj Zveze RFR na tem področju nadaljujejo v obliki, prilagojeni sodobnim potrebam:

  • Priročnik SRS 2016 v praksi je pomembna novost na slovenskem trgu, saj nove standarde nadgrajuje s strokovnimi pojasnili, vodili za delo v praksi in številnimi uporabnimi zgledi knjiženja.
  • Slovenski računovodski standardi 2016 izhajajo v knjižni obliki in vsebujejo prenovljeno besedilo novih standardov. Slonijo na določbah Direktive 2013/34/EU ter spremembah in dopolnitvah ZGD-1. Med drugim uvajajo dva nova standarda (SRS 16 in 17), umikajo pravila konsolidiranja in se ne sklicujejo več na določbe MSRP. SRS 2016 so poenostavljeni in prijaznejši do uporabnika, po novem pa jih spremljajo tudi Pravila skrbnega računovodenja.
  • Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj je tradicionalna izdaja Zveze RFR, tokrat prilagojena z vsebinskimi spremembami zaradi uvedbe SRS 2016.

Cena: 266,00 EUR brez DDV (279,30 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO