Izbrali ste produkt: “Pravilnik o računovodstvu z dodanimi pojasnili Zveze RFR (za zasebni sektor)”

Pravilnik je na voljo v elektronski obliki. Plačnik pravilnik v Wordu prejme po elektronski pošti.

1. Najprej vnesite podatke o plačniku
2. Določite število uporabnikov 2. Določite količino 2. Določite število udeležencev
Vrednost naročila: x izdaja EUR =
3. Vnesite podatke o uporabnikih 3. Vnesite podatke o udeležencih
3. Vaša opomba ali vprašanje