Izbrali ste produkt: “Slovenski računovodski standardi (2024) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja”

1. Najprej vnesite podatke o plačniku
2. Določite število uporabnikov 2. Določite količino 2. Določite število udeležencev
Vrednost naročila: x izdaja EUR =
3. Vnesite podatke o uporabnikih 3. Vnesite podatke o udeležencih
3. Vaša opomba ali vprašanje