Posvetovanje 10/23

Zagate in rešitve pri vodenju evidence delovnega časa, spremembe ZDR-1 in druge aktualne teme

Od 20. novembra 2023 moramo evidenco o izrabi delovnega časa voditi bolj podrobno. V praksi bo to prineslo številne zagate in dileme, zato bomo na posvetovanju predstavili ključne usmeritve za delodajalce. Podobno bomo nagovorili tudi praktične vidike novosti zaradi sprememb ZDR-1, kot so oskrbovalski dopust, nove pravice delavcev in pravica do odklopa.

 

Rezerviraj svoj dostop

Dostop do videovsebin

Z letom 2024 se v polni meri začenja uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Ta prinaša spremembe pri napotitvah na delo v tujino, drugačno osnovo za plačilo prispevkov in opredeljene pogoje za napotitve na sočasno delo.

 

Na posvetovanju bomo obravnavali tudi druge pomembne teme: obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost ter spremembe pri solidarnostni soboti in obveznem solidarnostnem prispevku.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje bo pomembno olajšalo delo kadrovskim strokovnjakom, računovodjem, davčnim svetovalcem, osebam, ki obračunavajo plače in nadomestila plače, in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z napotitvami zaposlenih na delo v tujino.

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Novosti pri vodenju evidence delovnega časa

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Novosti | Čas prihoda in odhoda | Odmor | Dodatki | Kraj hrambe | Za koga je obvezno elektronsko vodenje | Izročanje evidence | Vodenje za zunanje izvajalce


SKLOP 2. Primeri vodenja evidence o izrabi delovnega časa iz prakse

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik
 


SKLOP 3. Novosti ZDR-1

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Oskrbovalski dopust | Pravice delavcev, ki so žrtve nasilja | Pravica do odklopa | Subsidiarna odgovornost delodajalca v gradbeništvu | Druge novosti

 

SKLOP 4. Napoteni na delo v tujino v EU/Efto in davčna obravnava dohodkov

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Za koga velja novi ZČmIS-1 | Za koga novi ZČmIS-1 ne velja | Pogoji za napotitev | Potrdilo A1 | Zavarovalna podlaga | Sprememba pri osnovi za plačilo prispevkov | Davčna obravnava

 

SKLOP 5. Obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost s spremembami v letu 2023

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Pogoji za ugodnejšo davčno obravnavo | Merila in kriteriji, določeni v splošnem aktu ali kolektivni pogodbi | Spremembe v letu 2023 | Nezdružljivost izplačil s prejeto državno pomočjo

 

SKLOP 6. Spremembe pri solidarnostni soboti in obveznem solidarnostnem prispevku

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič
Solidarnostna sobota | Obvezni solidarnostni prispevek

 

PREDAVATELJICI

 

 mag. Nina Scortegagna Kavčnik

 

 dr. Mateja Drobež Tomšič

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

4. decembra 2023 v Ljubljani: Zveza RFR, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

8. decembra 2023 v Radencih: Hotel Radin, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci - ODPOVEDANO

Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno na strani www.izobrazevanjarfr.si. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop