Posvetovanje 6/23

Vse, kar morate nujno vedeti o DDV

Poznavanje osnovnih pravil pri DDV je nujno za vse, ki sklepajo posle, saj obračunani DDV lahko bistveno spremeni rezultat poslovanja.

Rezerviraj svoj dostop

 

 

Dostop do videovsebin

Čeprav je velika večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje. Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročajo, da so mnogi posli že od začetka napačno vodeni, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti tega davka. Ob tem prevladuje zmotno pričakovanje, da bodo tako nastale nepravilnosti "uredili računovodje". Zato smo pripravili posebno posvetovanje za vse, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin z vključenim vidikom DDV – za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste, računovodje in druge.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno organizacijam zasebnega in javnega sektorja ter posameznikom, ki so oziroma bi morali biti zavezanci za DDV. Posebej ga priporočamo vsem tistim, ki se z DDV srečujejo prvič ali občasno, in tistim, ki želijo obnoviti osnovno znanje DDV.

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Katera so osnovna pravila obračunavanja DDV

Predavateljica: mag. Mojca Zupančič

Kako nam poznavanje osnovnih značilnosti sistema DDV pomaga pri delu v praksi | Pregled predpisov, ki urejajo področje DDV, in prepletanje tega davka z drugimi prometnimi davki | Ugotavljanje obveznosti do države iz naslova DDV in pomen pravice do odbitka DDV

 

SKLOP 2. Kaj obdavčiti z DDV ter kdaj in od katere vrednosti obračunati davek

Predavateljica: mag. Mojca Zupančič

Kako se pravilno lotiti ugotavljanja obveznosti za DDV | Kaj je z DDV obdavčljiv promet in kaj promet zunaj sistema DDV | Kdaj se identificirati za DDV in kaj če zamudim | Plačnik DDV in obrnjena davčna obveznost | Kaj moramo vedeti o kraju obdavčitve | Kaj je DDV oproščeno in kaj obdavčeno | Kako ugotovimo davčno osnovo in ustrezno stopnjo DDV

 

SKLOP 3. Kaj vse je z vidika DDV pomembno pri poslovanju s tujino

Predavateljica: mag. Mojca Zupančič

Kako začeti, ko je na vidiku nov posel v tujini ali s tujo stranko | Pravila za določitev prave države obdavčitve | Prodaje in nakupi blaga v drugih državah | Opravljanje in prejemanje čezmejnih storitev ter najpogostejše napake pri teh poslih | Unijska ureditev VEM (OSS)

 

SKLOP 4. Kateri so obvezni in kateri priporočeni podatki na računu v sistemu DDV

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik 

Kaj šteti za račun v sistemu DDV | Kdaj je treba izdati račun in kdaj ne | Obvezni podatki na računu | Poenostavljen račun | Klavzule | Račun pri posebnih ureditvah | Račun malih zavezancev | Račun tujih zavezancev

 

SKLOP 5. Kako vzpostaviti evidence DDV in kako jih povezati z obračuni

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik 

Kdo mora voditi evidence DDV | Katere so predpisane evidence DDV | Kakšna je povezava podatkov evidenc in obračunov | Kaj vpisujemo v evidence in česa ne | Posebnosti pri evidentiranju nekaterih transakcij | Kaj sodi na obračun in kaj ne (polje 34 in 35)

 

SKLOP 6. Knjigovodska obravnava poslovanja v sistemu DDV

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik 

Knjiženje obračunanega in odbitnega DDV | Časovna neskladja med poslovnimi dogodki ter obveznostmi in terjatvami za DDV | Knjigovodska obravnava popravka odbitka DDV | Knjigovodska obravnava poračuna odbitnega deleža | Kako knjižiti terjatve in obveznosti za tuj DDV

 

 

PREDAVATELJA

 mag. Mojca Zupančič

 

 dr. Matjaž Prusnik

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Kako se prijavim?

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop