Posvetovanje 7/23

Kako pravilno obravnavamo ukrepe ob poplavah?

Na posvetovanju bomo predstavili delovnopravne, davčne in računovodske vidike ukrepov, ki jih je zaradi poplav sprejela slovenska vlada. Zaradi velike raznolikosti tem in velikega števila vprašanj bomo tokrat prisotni na posvetovanju z okrepljeno ekipo svetovalcev Zveze RFR, da bomo lahko odgovorili na vsa vaša vprašanja in dileme.

Rezerviraj svoj dostop

 

 

Dostop do videovsebin

Podrobneje bomo razjasnili najbolj vroče dileme, kot sta solidarnostni prispevek in delovna sobota, in mnoge druge. Zaradi številnih takšnih primerov bomo predstavili pravilno obravnavo donacij (v denarju ali naravi), in sicer z obeh vidikov – tako dajalca kot tudi prejemnika. Na posvetovanju se boste lahko seznanili tudi s tem, kako računovodsko in davčno pristopiti pri popravilih (ali obnovi) poškodovanih ali uničenih sredstev. Posebno pozornost bomo namenili tudi dilemam, ki jih bomo v prihodnjih mesecih zaradi poplav srečevali pri obračunu DDV. 

 

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno računovodjem, računovodskim in davčnim svetovalcem ter osebam, ki obračunavajo plače in nadomestila plače.

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Delovna sobota in obvezni solidarnostni prispevek

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Delovna sobota | Obračun plače | Poročanje | Prispevek delavca in delodajalca | Obvezni solidarnostni prispevek | Računovodska obravnava ukrepov | Davčna obravnava

 

SKLOP 2. Druge odsotnosti v zvezi z izrednimi dogodki

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Čakanje na delo | Višja sila | Prostovoljno delo | Računovodska obravnava ukrepov | Davčna obravnava

 

SKLOP 3. Drugi ukrepi in področja – računovodska in davčna obravnava

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Solidarnostna pomoč | Pomoč za samozaposlene | Zmanjšano nadomestilo za stavbno zemljišče | Uničena dokumentacija | Davčne blagajne

 

SKLOP 4. Dajanje donacij v denarju in naravi in njihovo prejemanje

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Računovodski vidik dajanja izdelkov in izvajanja storitev brez plačila | Kako donacijo obravnava prejemnik | Kako donacijo obravnava dajalec | Posebnosti pri nepridobitnih organizacijah | Davčni vidik – pri dajalcu in prejemniku

 

SKLOP 5. Uničenje sredstev zaradi izrednih dogodkov in obnova

Predavateljica: mag. Andreja Mušič 

Uničena oprema in druga sredstva – računovodski vidik | Popravila in obnova pri organizacijah, ki računovodijo po SRS | Popravila in obnova pri organizacijah, ki računovodijo po ZR | Davčna obravnava uničenih sredstev – odhodki in olajšave

 

SKLOP 6. Dileme pri obračunavanju DDV zaradi izrednih dogodkov

Predavateljica: Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. 

Donacije in brezplačne storitve | Popravek odbitka ali obračun DDV od uničenega blaga, opreme in nepremičnin | Pravilna stopnja DDV od dobav, povezanih z odpravljanjem posledic naravnih ujm | Kdo in komu lahko obračuna DDV po stopnji 5 % od dobav gasilske opreme

 

 

PREDAVATELJICE

 dr. Mateja Drobež Tomšič

 

 mag. Andreja Mušič

 

 Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

V Ljubljani: Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.
Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop