Posvetovanje 09/23

Priprave na letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS

V začetku naslednjega leta nas čakajo spremembe SRS. Čeprav te ne bodo neposredno vplivale na zaključevanje poslovnega leta 2023, je za vas in vašo organizacijo pomembno, da ste seznanjeni s predlaganimi spremembami. Tudi zato, ker z zaključevanjem poslovnega leta praviloma poteka tudi načrtovanje poslovanja v prihodnjem.
Rezerviraj svoj dostop

Dostop do videovsebin

Je pa v zvezi z zaključevanjem poslovnega leta smiselno, da organizacija prevetri pravilnost pripoznavanja nastalih poslovnih dogodkov. Še posebej tistih, ki imajo pomemben vpliv na finančni položaj in uspešnost poslovanja organizacije. Na posvetovanju bomo obravnavali tudi aktualna področja pri zaključevanju poslovnega leta 2023. Med njimi so najbolj aktualna tista, ki jim je treba posvetiti pozornost zaradi nedavnih naravnih nesreč – tako pri neposredno oškodovanih kot pri tistih organizacijah, s katerimi imamo poslovne odnose. V zvezi z najetimi sredstvi bomo pozornost posvetili vprašanju, kako organizacija pravilno določi obdobje najema in kdaj mora obveznost iz najema preračunati. Kar nekaj vprašanj pa se pojavlja tudi v zvezi s pravilno računovodsko obravnavo poslovnih dogodkov, ki so vezani na obračun davka. V sklopu tega bomo obravnavali predvsem pripoznanje davčnega odtegljaja in odhodka za davek iz dobička.

 

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

 

Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo pri pripravi zaključnega računa oziroma so zanjo odgovorni.

Rezerviraj svoj dostop

Posvetovanje v živo (Ljubljana) je RAZPRODANO, prijave mogoče le še za digitalno izvedbo.

 

PODROBEN PROGRAM


Sklop 1. Predlagane spremembe SRS 2024

Predavatelj: dr. Marjan Odar

Razlogi za spremembo | Uvod | Finančne naložbe | Druge pomembnejše spremembe
 

Sklop 2. Poročanje ter merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta

Predavatelj:  dr. Marjan Odar
Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije

 
Sklop 3. Na kaj moramo biti pozorni pri izkazovanju prihodkov in odhodkov

Predavateljica: mag. Andreja Mušič
Poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Odloženi in vračunani prihodki in odhodki | Kdaj prefakturiramo | Posebnosti pri pripoznanju prihodkov v trenutku | Kdaj prihodke pripoznamo po stopnji dokončanosti | Prihodki pri poslih izdelave orodij

 

Sklop 4. Pregled drugih posebnosti za leto 2023

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Vpliv poplav na poslovanje – slabitve, prejete zavarovalnine | Kako pravilno določimo obdobje najema | Obračun sprememb pri najemnih pogodbah | Davčni odtegljaj | Kako pravilno pripoznamo davek od dobička

 

PREDAVATELJA

 

 mag. Andreja Mušič

 

 dr. Marjan Odar

 

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

V Ljubljani: Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.
Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop