Posvetovanje 08/23

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju in aktualne teme

Skupaj z zaključevanjem koledarskega leta morajo tudi v računovodskih službah javnega sektorja pregledati, urediti in uskladiti postavke, da bodo letne obdelave in poročila lahko uspešno pripravili v rokih, ki so za to določeni. Zato bomo na posvetovanju podrobneje obravnavali nekatere postavke sredstev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov. Poseben poudarek bomo namenili usklajevanjem, ki so potrebna za pripravo letnega poročanja, in s tem povezanim rednim letnim popisom.

Rezerviraj svoj dostop

Dostop do videovsebin

Predstavili vam bomo tudi praktične vidike obračunov davčnih obveznosti, kot sta obračun DDV, pri čemer bomo poseben poudarek namenili odbitnemu deležu ter popravku odbitka DDV in obračunu DDPO.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

 
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike ter pripravljajo izkaze in letna poročila. Namenjeno je tudi vsem tistim v javnem sektorju, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.

Rezerviraj svoj dostop

Posvetovanje v živo (Ljubljana) je RAZPRODANO, prijave mogoče le še za digitalno izvedbo.

 

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Računovodska obravnava nekaterih postavk 

Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Splošni sklad in sredstva v upravljanju | Pokrivanje stroškov amortizacije | Pripoznavanje in knjiženje prihodkov in odhodkov | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Ustrezna uporaba časovnih razmejitev


SKLOP 2. Usklajevanja za letno poročanje

Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Preveritev knjiženj | Usklajevanje pomožnih knjig in glavne knjige | Usklajevanje računovodskih postavk | Usklajevanje z ustanoviteljem


SKLOP 3. Popis

Predavateljica: mag. Jana Trbižan
Priprava sredstev in obveznosti na popis |Izvedba popisa | Knjiženje popisnih razlik |Poročanje o popisnih ugotovitvah

 

SKLOP 4. Novosti pri evidencah o izrabi delovnega časa

Katere evidence mora voditi delodajalec | Novosti pri evidencah o izrabi delovnega časa |Za koga delodajalec vodi evidence | Kdaj je obvezno elektronsko vodenje evidenc | Vpogled, hramba in seznanitev z evidencami

 

SKLOP 5. Priprave na obračun DDPO

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
Splošno in posebno o obračunu DDPO (prefakturiranje) | Pridobitni in nepridobitni prihodki | Priznani in nepriznani odhodki | Vzpostavitev evidenc | Sorazmernost ali ločene evidence | Obravnava davčne izgube | Davčne olajšave 

 

SKLOP 6. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik
DDV pri poslovanju v tujem imenu in za tuj račun | Obravnava plačila iz javnih sredstev v sistemu DDV | Evidentiranje obdavčenega, oproščenega in neobdavčljivega prometa | Odbitni delež | Sprememba odbitnega deleža | Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih in nepremičninah | Obravnava popisnih razlik z vidika DDV

 

PREDAVATELJA

 

 mag. Jana Trbižan

 

 dr. Matjaž Prusnik

Rezerviraj svoj dostop

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

Posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Lokacija in trajanje dogodka v živo

20. novembra 2023 v Ljubljani: Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.
Posvetovanje se začne ob 9.00 in konča do 15.00.

Kako se prijavim

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici ali pa ga pošljite na naslov: posvetovanje@zvezarfr.si. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno na strani www.izobrazevanjarfr.si. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.

Naročniki na Posvetovanja lahko gradivo v tiskani obliki naročite po e-pošti natasa.colnar@zvezarfr.si.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

Rezerviraj svoj dostop