Priročnik Zveze RFR

Slovenski računovodski standardi (2016-2019) v praksi

Priročnik SRS (2016-2019) v praksi vsebuje prenovljene SRS, ki se vsebinsko ločijo na uvod v SRS in okvir SRS, različne sklope gospodarskih kategorij, standarde zunanjega računovodskega poročanja in standarde posebnosti za organizacije različnih dejavnosti. Standardi na novo opredeljujejo le pravila finančnega računovodenja in poročanje organizacij za zunanje potrebe. Med drugim tudi združujejo in hkrati ukinjajo standarde, po novem jih je manj. Priročnik Zveze RFR prikaže vse te novosti na različnih konkretnih poslovnih dogodkih in jih nadgradi s posameznimi zgledi, komentarji, pojasnili in mnenji Zveze RFR. Sestavni del priročnika so Pravila skrbnega računovodenja, ki napotujejo na dobro prakso pri računovodenju. Zveza RFR je pripravila priročnik z namenom boljšega in enostavnejšega razumevanja različnih poslovnih dogodkov, ki jih je treba obravnavati skladno z novimi računovodskimi standardi.

Priročnik je oblikovan za računovodje, revizorje, davčne in druge svetovalce.

  • Osvežena vsebina, usklajena z novimi standardi
  • Poenostavljena vodila in konkretne ponazoritve knjiženj
  • Številni podrobno razdelani primeri iz prakse
  • Dodatek: pravila skrbnega računovodenja

2. izdaja, november 2021

Avtorji: mag. Andreja Bajuk Mušič, dr. Matjaž Prusnik, dr. Marjan Odar

 

NAROČNINA NA DIGITALNI PRIROČNIK

Z naročnino dostopajte do strokovnih vsebin po ugodnejši ceni kadarkoli in kjerkoli. Ob naročilu prejmete tako tiskano izdajo kot digitalni dostop.

  • Priročnik v tiskani in digitalni različici: 136 EUR brez DDV v letu 2024 (142,80 EUR z DDV)
  • Komplet 4 priročnikov: 25 % ugodneje
  • Naročnina se prvič sklene za minimalno 24 mesecev

Skleni naročnino

 

NAKUP TISKANE IZDAJE PRIROČNIKA

Cena tiskane izdaje priročnika: 208 EUR brez DDV (218,40 EUR z DDV)

Naroči tiskano izdajo

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.