Priročnik Zveze RFR

Računovodski predpisi za javni sektor v praksi

Priročnik je namenjen uporabnikom enotnega kontnega načrta za proračun, proračunskim uporabnikom in drugim osebam javnega prava. Strokovnjaki Zveze RFR so razlage predpisov za javni sektor dopolnili s praktičnimi primeri in zgledi. Vsebinski sklopi sledijo zaporedju slovenskih računovodskih standardov, ki ločeno obravnavajo računovodske postavke (1–15), letno poročanje (19–21) in posebne rešitve v računovodenju (24–28). Priročnik dopolnjujejo pravila skrbnega računovodenja (31–39).

Priročnik je namenjen praktikom v računovodskih servisih in javnem sektorju, proračunskim uporabnikom in drugim, dejavnim na področju javnega prava.

  • Temeljit pregled predpisov za računovodsko obravnavo
  • Jasna pravila za sestavljanje letnih poročil
  • Številni primeri, kako posamezni področni predpisi delujejo v praksi
  • Dodatek: pravila skrbnega računovodenja

1. izdaja, december 2017

Avtorici: mag. Milenka Čižman, Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.

NAROČNINA NA DIGITALNI PRIROČNIK

Z naročnino dostopajte do strokovnih vsebin po ugodnejši ceni kadarkoli in kjerkoli. Ob naročilu prejmete tako tiskano izdajo kot digitalni dostop.

  • Priročnik v tiskani in digitalni različici: 136 EUR brez DDV v letu 2024 (142,80 EUR z DDV)
  • Komplet 4 priročnikov: 25 % ugodneje
  • Naročnina se prvič sklene za minimalno 24 mesecev

Skleni naročnino

 

NAKUP TISKANE IZDAJE PRIROČNIKA

Cena tiskane izdaje priročnika: 208 EUR brez DDV (218,40 EUR z DDV)

Naroči tiskano izdajo

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.