Izbrali ste produkt: “Vodila za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna”

Nakup tiskane izdaje priročnika.

1. Najprej vnesite podatke o plačniku
2. Določite število uporabnikov 2. Določite količino 2. Določite število udeležencev
Vrednost naročila: x priročnik EUR =
3. Vnesite podatke o uporabnikih 3. Vnesite podatke o udeležencih
3. Vaša opomba ali vprašanje