IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


RAČUNOVODSKA ŠOLA

Knjigovodska šola     

JESENSKI TERMIN: 5.–7. september 2022
Šola je namenjena tistim, ki se prvič srečujejo z računovodstvom, predvsem pa tistim, ki delajo ali si želijo delati v knjigovodstvu in se pri svojem delu srečujejo z merjenjem, vrednotenjem in pripoznavanjem postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Poleg zakonskih podlag, ki veljajo v Sloveniji in določajo obveznosti organizacij za sestavljanje računovodskih izkazov in za poročanje o njih, se bomo dotaknili osnov enostavnega knjigovodstva, največ časa pa bomo namenili dvostavnemu knjigovodstvu. Obdelali bomo pravila začetnega merjenja sredstev in obveznosti ter računovodska pravila njihovega merjenja po začetnem pripoznanju z učinki v izkazu poslovnega izida. Poudarek bo na praktičnih primerih knjiženj najpogostejših poslovnih dogodkov, ki se pojavljajo pri organizacijah. Zadnji dan bo na praktičnem primeru prikazana tudi sestavitev bilance stanja in ugotovitev poslovnega izida.


Nosilka: mag. Andreja Mušič

PROGRAM RAČUNOVODSKE ŠOLE
  1. Osnove knjigovodstva
  2. Knjiženje pogostih poslovnih dogodkov
  3. Delavnica: Sestavitev bilance stanja iz podatkov o sredstvih in obveznostih do njihovih virov, nato knjiženje izbranih poslovnih dogodkov in ugotovitev poslovnega izida
Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju. Šola poteka v eni od predavalnic Zveze RFR na Dunajski cesti 106 v Ljubljani. Šola lahko odpade zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ali višje sile.čne se ob 9. uri in konča do 15. ure.

CENA
Cena tridnevnega izobraževanja z gradivom in malico je 450 EUR (DDV ni vračunan).

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred pričetkom posamezne šole. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.  
 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?