IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


DAVČNA ŠOLA

Šola o DDV

JESENSKI TERMIN: 23. , 24. in 30. september ter 1. oktober 2021
Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z DDV, predvsem pa zaposlenim v računovodskih in finančnih službah, vodstvenim delavcem, delav­cem v nabavni in prodajni službi in drugim, ki sklepajo posle. Dobro poznavanje sistema DDV je potrebno v gospodarskih družbah, negospodarstvu in tudi pri organih nadzora.

Delovanje sistema DDV, ki postaja vedno bolj zapleten, bo zaradi lažjega razumevanja pred­stavljeno tako, da bomo začeli z razjasnitvijo osnovnih pravil o DDV in podrobneje obdelali obveznost izdajanja računov, nato pa drugi dan nadaljevali z obravnavo čezmejnih dobav blaga in storitev. Tretji dan bo sledila predstavitev davčne osnove ter obvez­nosti za DDV in odbitka pri DDV. Na poslovnih dogodkih bomo prikazali obračunavanje DDV in vodenje davčnih evidenc. Zadnji dan bomo obravnavali obdavčitev nepremičnin, prevoznih sredstev, kmetijske dejavnosti, posebno ureditev za rabljeno blago in druge posebne ureditve.
 
Predstavitve tem bodo podprte s številnimi primeri iz prakse.

 
Nosilka: mag. Mojca Zupančič

PROGRAM DAVČNE ŠOLE

1. Osnove ureditve obdavčitve z DDV in izdajanje računov

 • Uvod, splošno o DDV in njegovo prepletanje z drugimi prometnimi davki, identifikacija za DDV in njeno prenehanje
 • Davčna stopnja, prave in neprave davčne oprostitve
 • Račun v sistemu DDV

2. Obdavčitev čezmejnih storitev in dobav blaga s tujino
 • Obdavčitev storitev v povezavi s tujino
 • Dobave in pridobitve blaga znotraj EU
 • Promet blaga (uvoz in izvoz) v razmerjih s tretjimi državami, davčna skladišča in nepravi tristranski posli


3. Določanje davčne osnove, obveznosti za DDV in odbitka DDV
ter vodenje davčnih evidenc

 • Davčna osnova, nastanek davčne obveznosti, pravica do odbitka DDV, popravek odbitka DDV in vpliv nepravih oprostitev na velikost odbitka DDV
 • Davčne evidence in njihovo izpolnjevanje
 • Obračun DDV po zaračunani in plačani realizaciji


4. Obdavčitev nepremičnin in prevoznih sredstev ter posebne ureditve

 • DDV in davek na promet nepremičnin ter obrnjena davčna obveznost – 76.a člen ZDDV-1
 • Obdavčitev prevoznih sredstev
 • Druge teme


CENA
Cena štiridnevnega izobraževanja z gradivom in malico
je 600 EUR (DDV ni vračunan). 

Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju. Šola poteka v eni od predavalnic Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije na Dunajski cesti 106 v Ljubljani. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.

 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred pričetkom šole. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.  


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?