DAVČNA ŠOLA

Šola o DDV

Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z DDV, predvsem pa zaposlenim v računovodskih in finančnih službah, vodstvenim delavcem, delav­cem v nabavni in prodajni službi in drugim, ki sklepajo posle. Dobro poznavanje sistema DDV je potrebno v gospodarskih družbah, negospodarstvu in tudi pri organih nadzora.

SPOMLADANSKI TERMIN: 23. in 24. ter 30. in 31. maj 2024
JESENSKI TERMIN: 26. in 27. september ter 3. in 4. oktober 2024

 

Delovanje sistema DDV, ki postaja vedno bolj zapleten, bo zaradi lažjega razumevanja pred­stavljeno tako, da bomo začeli z razjasnitvijo osnovnih pravil o DDV in podrobneje obdelali obveznost izdajanja računov, nato pa drugi dan nadaljevali z obravnavo čezmejnih dobav blaga in storitev. Tretji dan bo sledila predstavitev davčne osnove ter obvez­nosti za DDV in odbitka pri DDV. Na poslovnih dogodkih bomo prikazali obračunavanje DDV in vodenje davčnih evidenc. Zadnji dan bomo obravnavali obdavčitev nepremičnin, prevoznih sredstev, kmetijske dejavnosti, posebno ureditev za rabljeno blago in druge posebne ureditve.
 
Predstavitve tem bodo podprte s številnimi primeri iz prakse.

 

PROGRAM DAVČNE ŠOLE

 

1. Osnove ureditve obdavčitve z DDV in izdajanje računov 

 Predavateljica: mag. Mojca Zupančič

 • Uvod, splošno o DDV in njegovo prepletanje z drugimi prometnimi davki, identifikacija za DDV in njeno prenehanje
 • Davčna stopnja, prave in neprave davčne oprostitve
 • Račun v sistemu DDV

 

2. Obdavčitev čezmejnih storitev in dobav blaga s tujino

Predavateljici: mag. Mojca Zupančič, Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

 • Obdavčitev storitev v povezavi s tujino
 • Dobave in pridobitve blaga znotraj EU
 • Promet blaga (uvoz in izvoz) v razmerjih s tretjimi državami, davčna skladišča in nepravi tristranski posli

 

3. Določanje davčne osnove, obveznosti za DDV in odbitka DDV ter vodenje davčnih evidenc

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

 • Davčna osnova, nastanek davčne obveznosti, pravica do odbitka DDV, popravek odbitka DDV in vpliv nepravih oprostitev na velikost odbitka DDV
 • Davčne evidence in njihovo izpolnjevanje
 • Obračun DDV po zaračunani in plačani realizaciji

 

4. Obdavčitev nepremičnin in prevoznih sredstev ter posebne ureditve

Predavateljica: Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 • DDV in davek na promet nepremičnin ter obrnjena davčna obveznost – 76.a člen ZDDV-1
 • Obdavčitev prevoznih sredstev
 • Druge teme​

 

PREDAVATELJI

 

 mag. Mojca Zupančič

 

 Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 

 Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

 

 dr. Matjaž Prusnik

         

Kaj je bilo udeležencem posebej všeč?

 

 • Strokovni predavatelji
 • Dobra razlaga, ki povezuje teorijo s prakso
 • Postavljanje vprašanj iz prakse udeležencev
 • Odlično pripravljeno gradivo
 • Zvezo RFR udeleženci vidijo kot vodilno institucijo s področja DDV

 

CENA

Cena štiridnevnega izobraževanja z gradivom in malico je 704 EUR (DDV ni vračunan). 

Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju.
 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred začetkom šole. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.  

 

LOKACIJA

Šola se izvaja v živo, v prostorih Zveze RFR, na naslovu: Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.