DAVČNA ŠOLA

Šola o davku od dohodkov pravnih oseb

Šola je namenjena vsem, ki morate pri svojem računovodskem ali svetovalnem delu poznati pravila obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb.

JESENSKI TERMIN: 9.–11. oktobra 2024

 

Za pravilno obdavčitev je sicer pomembno dobro razumevanje računovodskih pravil po računovodskih standardih, pa vendar je treba poleg tega poznati še mnoge posebnosti pri davčni obravnavi posameznih dogodkov, ker zanje veljajo posebna davčna pravila. V šoli vam predstavimo posebnosti pri davčnem priznavanju prihodkov, davčnem (ne)priznavanju odhodkov, pa tudi povečanja ali zmanjšanja davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev, popravkov napak in drugih posebnosti. Govorimo tudi o posebnostih pri poslovanju med povezanimi osebami oziroma o davčnih posledicah transakcij med njimi. Del šole pa je namenjen pregledu davčnih olajšav in pogojev, ki jih morajo zavezanci izpolniti, da si z njimi lahko zmanjšajo davčno osnovo za DDPO. Pozornost namenimo tudi davčnim pravilom pri postopkih združitev in delitev. V šoli vam predstavimo tudi, kako je treba ravnati, če davčni zavezanci pridobivajo prihodke v tujini ali imajo tam poslovno enoto ali podružnico, pa tudi kako ravnati, če imajo tuji davčni zavezanci v Sloveniji podružnico ali poslovno enoto za namene DDPO.

 

 

PROGRAM DAVČNE ŠOLE

1. Davčni zavezanci in viri dohodkov

2. Davčna osnova

  • Nepriznani in nepotrebni odhodki
  • Rezervacije
  • Prevrednotenje
  • Transferne cene
  • Druge posebnosti

3. Odprava napak in sprememba računovodske usmeritve 

4. Davčne olajšave 

5. Prenos premoženja in statusna preoblikovanja 

5. Mednarodna obdavčitev naštetih dohodkov in izogibanje dvojnemu obdavčenju

 

 

PREDAVATELJI

 

dr. Matjaž Prusnik

 

 dr. Mateja Drobež Tomšič

 

 Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 

CENA

Cena tridnevnega izobraževanja z gradivom in malico je 528 EUR (DDV ni vračunan).

Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju.

 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred začetkom šole. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili. 

 

LOKACIJA

Šola se izvaja v živo, v prostorih Zveze RFR, na naslovu: Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.