DAVČNA ŠOLA

Dohodninska šola z osnovami delovnega prava

Za vsako izplačilo delavcu je potrebno dobro poznavanje osnov delovnega prava. Najprej je namreč treba določiti velikost delovnopravne pravice delavca, šele nato jo davčno in računovodsko obravnavamo. Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obračunom plače, nadomestil plač in povračil stroškov ter z izplačevanjem odpravnin in regresa ter z izvrševanjem sklepov o izvršbah na plačo.

 

SPOMLADANSKI TERMIN: 3.–6. junija 2024
JESENSKI TERMIN: 30. september ter 7., 8. in 11. oktober 2024

 

Šola pa je namenjena tudi tistim, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem dajatev od plač, drugih dohodkov iz delovnega razmerja pa tudi od drugih vrst dohodninskih dohodkov. V šoli vam predstavimo, kdo so zavezanci za dohodnino, kdo mora plačati dohodnino od posameznih dohodninskih dohodkov ter od katerih virov dohodkov morajo plačati dohodnino rezidenti in od katerih nerezidenti. Sistematično je predstavljena tudi obdavčitev vseh vrst dohodninskih dohodkov, od tistih iz delovnega razmerja (vključno s povračili stroškov in bonitetami), iz drugih pogodbenih razmerij in iz opravljanja dejavnosti do dohodkov iz kapitala in oddajanja premoženja v najem ter drugih dohodkov. Predstavimo vam tudi pravila obdavčitve z dohodnino, na primer, kdaj se mora dohodek obrutiti in kdaj se pripiše nekomu drugemu, ter še druga, ki so pomembna za razumevanje glede obdavčitve z dohodnino pa tudi s prispevki za socialno varnost. Del šole je namenjen tudi mednarodni obdavčitvi dohodninskih dohodkov in pregledu določil glede preprečevanja dvojne obdavčitve.

 

 

PROGRAM DAVČNE ŠOLE

  1. Plača, nadomestila plač in izvršba.
  2. Povračila stroškov, regres, odpravnine.
  3. Obdavčitev in prispevki pri plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja.
  4. Obdavčitev dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij, dejavnosti, kapitala, oddajanja premoženja v najem ter drugih dohodkov.
  5. Mednarodna obdavčitev, naštetih dohodkov in izogibanje dvojnemu obdavčevanju.

 

PREDAVATELJICE

 

dr. Mateja Drobež Tomšič

 

 mag. Nina Scortegagna Kavčnik

 

 Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 

 

 

CENA

Cena štiridnevnega izobraževanja z gradivom in malico je 704 EUR (DDV ni vračunan).

Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju. 

 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred začetkom šole. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

 

LOKACIJA

Šola se izvaja v živo, v prostorih Zveze RFR, na naslovu: Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.