revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


DAVČNA ŠOLA

Dohodninska šola


8., 9. in 17. oktober 2018
Šola je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z obračunavanjem
dohodnine in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb.

Nosilka: dr. Mateja Drobež Tomšič


PROGRAM DAVČNE ŠOLE
  1. Zavezanci in plačniki dohodnine
  2. Pravila obdavčitve
  3. Obdavčitev in prispevki od dohodkov: iz delovnega razmerja, vključno z obdavčitvijo napotenih; poslovodij in prokuristov; po podjemnih in avtorskih pogodbah; po drugih civilnopravnih pogodbah.
  4. Obravnava povračil stroškov (za delo na sedežu podjetja, terensko delo, za službena potovanja, povračila stroškov napotenim), regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
  5. Obdavčitev dohodkov iz dejavnosti (s. p. in drugih zasebnikov), vključno z obdavčitvijo normirancev
  6. Obdavčitev dohodkov iz kapitala (obresti, dividend in kapitalskih dobičkov)
  7. Obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
  8. Poročanje Fursu
  9. Mednarodna obdavčitev naštetih dohodkov in izogibanje dvojnemu obdavčenju

Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju. Šola poteka v eni od predavalnic Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije na Dunajski cesti 106 v Ljubljani. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.

CENA
Cena tridnevnega izobraževanja z gradivom in malico je
300 EUR (DDV ni vračunan). Če se boste udeležili tudi Šole o davku od dohodkov pravnih oseb, vam priznamo popust v velikosti 100 EUR (DDV ni vračunan).

PRIJAVA
Prijava je možna do 4 dni pred razpisanim rokom.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?