IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Zagotovite si večji vpliv in ugodnosti. Pridružite se Zvezi RFR.

S članstvom lahko pripomorete h krepitvi svojega poklicnega statusa in ugleda računovodskega ter sorodnih poklicev v družbi in pridobite vrsto članskih ugodnosti.

Vizija računovodje kot poklica s statusom in ugledom v družbi je drzna, a uresničljiva. Dosežemo jo lahko le s skupnim trudom.

Zvezi RFR se lahko pridružite tako, da se vpišete v eno od društev Zveze RFR, ki so pristopila k pobudi za poenotenje članske politike. S potrjenim vpisom se boste pridružili prizadevanju za uresničitev vizije o večjem družbenem ugledu naše stroke, hkrati pa boste začeli uživati članske ugodnosti. 

Ob vpisu boste prejeli članski bon v vrednosti 25 EUR, ki ga boste lahko izkoristili pri nakupu izbranih produktov Zveze RFR. Kot člani ste tudi povabljeni na osrednji strokovni dogodek za člane. Ta bo aprila, na njem pa se bodo zvrstile strokovne, praktičnoizobraževalne in družabne aktivnosti. Dogodek je za člane društev na voljo po ugodnejši ceni.

Po prejetem plačilu bomo vaše podatke poslali izbranemu društvu, vam pa sporočili številko bona ugodnosti. 

Članski bon je mogoče uveljaviti v letu, za katerega je plačana članarina.
Preko Zveze se v društva lahko včlanijo le NOVI člani. Že obstoječim članom posameznih društev, društva pošljejo račun za podaljšanje članstva.

ZVEZA

Pristopnica k članstvu

   
Članarina:    
 
PODATKI O ČLANU
      
 
PODATKI O PRAVNI OSEBI
KARIERNI PODATKI
 
 
 
 
 

Izjavitelj s klikom na okence »Dajem soglasje Zvezi RFR…« (v nadaljevanju: »Izjavitelj«), podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo in posredovanjem svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave:

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke Izjavitelja
Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke Izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«).

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljavec Osebnih podatkov zbira in obdeluje
Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje naslednje osebne podatke Izjavitelja:

  • ime in priimek,
  • ulica in hišna številka,
  • pošta in kraj,
  • E-poštni naslov,
  • ime društva RFR,
(v nadaljevanju: »Osebni podatki«).

3. Namen obdelave Osebnih podatkov
Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil Upravljavca ter z namenom podeljevanja ugodnosti, ki jih Upravljavec Osebnih podatkov nudi članom društev RFR.

Osebni podatki se lahko obdelujejo (zgolj za zgoraj navedeni namen) avtomatizirano s sredstvi informacijske tehnologije.

4. Društvo RFR
Izjavitelj izrecno soglaša in Upravljalca Osebnih podatkov pooblašča, da Osebne podatke in druge osebne podatke, ki jih Izjavitelj izpolni pri oddaji pristopnice k članstvu v društvo RFR (v nadaljevanju: »Drugi osebni podatki«) posreduje društvu RFR, ki ga Izjavitelj izbere pri izpolnjevanju pristopnice k članstvu v društvo RFR (v nadaljevanju: »Društvo RFR«).

Društvo RFR obdeluje Osebne podatke in Druge osebne podatke, ki mu jih posreduje Upravljavec Osebnih podatkov, skladno z lastno politiko obdelave osebnih podatkov. Obdelavo Osebnih podatkov in Drugih osebnih podatkov s strani Društva RFR bosta Društvo RFR in Izjavitelj uredila ločeno in ni predmet te izjave.

5. Pravice Izjavitelja
Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima Izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih Osebnih podatkov, (ii) svoje Osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje Osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje Osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih Osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo Osebnih podatkov. Izjavitelj ima nadalje tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo Osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje Osebne podatke kadarkoli popravi ali izbriše in sicer na način, da posreduje svojo zahtevo na elektronski naslov Upravljavca Osebnih podatkov: info@zvezarfr.si.

Zagotovitev Osebnih podatkov je nujna oziroma potrebna za članstvo Izjavitelja v Društvu RFR.

6. Čas hrambe Osebnih podatkov
Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje Osebne podatke do prenehanja članstva Izjavitelja v Društvu.

V kolikor Izjavitelj ne bi želel, da Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje Osebne podatke, bo Upravljavec Osebnih podatkov Osebne podatke na zahtevo Izjavitelja izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

7. Pravna podlaga za obdelavo Osebnih podatkov Izjavitelja
Pravna podlaga za obdelavo Osebnih podatkov Izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.

Izjavitelj s klikom na zavihek IZJAVA (v nadaljevanju: »Izjavitelj«), podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo in posredovanjem svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave:

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke Izjavitelja
Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke Izjavitelja je društvo RFR, ki ga je Izjavitelj izbral pri izpolnitvi pristopnice k članstvu tega društva (v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov« ali »Društvo«).

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje
Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje naslednje osebne podatke Izjavitelja:

  • ime in priimek,
  • ulica in hišna številka,
  • pošta in kraj,
  • E-poštni naslov,
  • ime društva RFR,
(v nadaljevanju: »Osebni podatki«).

3. Namen obdelave Osebnih podatkov
Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil Upravljavca ter z namenom podeljevanja ugodnosti, ki jih Upravljavec Osebnih podatkov nudi članom društev RFR.

Osebni podatki se lahko obdelujejo (zgolj za zgoraj navedeni namen) avtomatizirano s sredstvi informacijske tehnologije.

4. Pravice Izjavitelja
Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima Izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih Osebnih podatkov, (ii) svoje Osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje Osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje Osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih Osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo Osebnih podatkov. Izjavitelj ima nadalje tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo Osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje Osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa osebno na sedežu Upravljalca Osebnih podatkov kjer pridobi jasna navodila in napotke za popravo, izbris ali dostop do Osebnih podatkov.

Zagotovitev Osebnih podatkov je nujna oziroma potrebna za članstvo Izjavitelja v Društvu.

5. Čas hrambe Osebnih podatkov
Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje Osebne podatke do prenehanja članstva Izjavitelja v Društvu.

V kolikor Izjavitelj ne bi želel, da Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje Osebne podatke, bo Upravljavec Osebnih podatkov Osebne podatke na zahtevo Izjavitelja izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo Osebnih podatkov Izjavitelja
Pravna podlaga za obdelavo Osebnih podatkov Izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: