Izdaja

Pravilnik o računovodstvu z dodanimi pojasnili Zveze RFR (za zasebni sektor)

Ker zakonodaja ne predpisuje pravilnika o računovodstvu, so strokovnjaki Zveze RFR organizacijam pripravili strokovne usmeritve za pripravo pravilnega, skrbnega in ustrezno sestavljenega internega pravilnika, ki je temeljni akt računovodske službe, a hkrati uporaben dokument organizacije. Pravilnik je namenjen različnim organizacijam in je usklajen s SRS (2016–2019) ter dopolnjen s strokovnimi pojasnili Zveze RFR.

Ker prav noben področni zakon neposredno ne predpisuje pravilnika o računovodstvu, to nikakor ne pomeni, da organizacije takega notranjega akta ne potrebujejo. Prav nasprotno, smiselno je, da pravila in postopke, ki jih uporabljajo pri pripravi računovodskih izkazov, jasno zapišejo.

 

Strokovnjaki Zveze RFR so zato pripravili tipski dokument, ki je v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi in vsebuje računovodske usmeritve za pravilno izkazovanje računovodskih informacij. Te morajo temeljiti na predpostavkah razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primernosti. Pravilno, skrbno in ustrezno sestavljen pravilnik je temeljni akt računovodske službe, a hkrati uporaben dokument organizacije, ki je namenjen vsem zaposlenim, še posebno poslovodstvu, ki jamči za finančni položaj in uspešnost poslovanja organizacije. Kaj vse vključiti v pravilnik, je odvisno od velikosti organizacije, njene notranje organiziranosti, strukture notranjih kontrol in ne nazadnje organiziranosti računovodske službe.

 

Pravilnik obsega 34 strani in je na voljo v elektronski obliki. Plačnik pravilnik v Wordu prejme po elektronski pošti.

 

2. izdaja, marec 2023

 

Cena: 35,00 EUR brez DDV (36,75 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO