Izdaja

Slovenski računovodski standardi (2016-2019) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

Slovenski računovodski standardi (2016-2019) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja izhajajo v knjižni obliki in vsebujejo prenovljeno besedilo novih standardov.

Slovenski računovodski standardi (2016-2019) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja izhajajo v knjižni obliki in vsebujejo prenovljeno besedilo novih standardov. Slonijo na določbah Direktive 2013/34/EU ter spremembah in dopolnitvah ZGD-1. Med drugim uvajajo dva nova standarda (SRS 16 in 17), umikajo pravila konsolidiranja in se ne sklicujejo več na določbe MSRP. Slovenski računovodski standardi (2016-2019) so poenostavljeni in prijaznejši do uporabnika, po novem pa jih spremljajo tudi Pravila skrbnega računovodenja.

 

V izdaji Zveze RFR so SRS in PSR pregledno postavljeni in opremljeni s strokovnimi komentarji.

 

2. izdaja, marec 2019

 

Cena: 59,00 EUR brez DDV (61,95 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO