Pregled dogodkov za junij

POMEMBNI DATUMI
četrtek, 8. 6. 2023
Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)
Dan primoža Trubarja, državni praznik (delavnik)
četrtek, 15. 6. 2023
Zadnji dan prijav v obvezni in neobvezni večstranski pobot (do 13h)
Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin
Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU – Intrastat
torek, 20. 6. 2023
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)
Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV
Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
nedelja, 25. 6. 2023
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (mesečni obračun)
Oddaja obračuna davka na motorna vozila
Dan državnosti (državni praznik, nedelavnik)
petek, 30. 6. 2023
Oddaja obračuna DDV
Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Podatki o plačah na obrazcih ZAP/M
Poročanje o neobdavčenih prejemkih na obrazcu REK
DOGODKI ZVEZE RFR
četrtek, 8. 6. 2023
Posvetovanje Zveze RFR 05/23: Izzivi pri popravkih napak v računovodskih izkazih in obračunu DDPO (Maribor)
petek, 9. 6. 2023
Posvetovanje Zveze RFR 05/23: Izzivi pri popravkih napak v računovodskih izkazih in obračunu DDPO (Ljubljana)
torek, 20. 6. 2023
Posvetovanje Zveze RFR 05/23: Izzivi pri popravkih napak v računovodskih izkazih in obračunu DDPO (digitalna izvedba)
četrtek, 29. 6. 2023
Izid revije IKS 7/23